CONTACT

vitalYQ Interim HR Management & Advies


HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

ROSANNE BUIS, eigenaar:

 

"Mijn persoonlijkheid laat zich omschrijven als pro-actief, doel- en oplossingsgericht en organisatiesensitief. Mijn doel is om een goede bijdrage te leveren aan de (door)ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers. Van nature ben ik een netwerker waardoor ik mijn wegen weet te bewandelen binnen diverse organisaties. Hierdoor kan ik op een goede manier verbinding maken met hetgeen gevraagd wordt en wat er speelt binnen een organisatie."

 

Mijn achtergrond:

Sinds het jaar 2000 ben ik werkzaam in de  HR branche.  In deze jaren heb ik diverse rollen vervuld; van (senior) HR adviseur en business partner tot die van (team-)manager Staf.

 

Sinds 2015 heb ik een eigen HR Management & Adviesbureau VitalYQ (www.vitalyq.nl).  In het HR vak ben ik vooral voor MKB organisaties de sparringpartner op het gebied van strategisch, tactisch en operationeel Human Resource Management. Daarbij richt ik me op het adviseren, faciliteren en coachen van management en werknemers.

 

Mijn kracht ligt bij Sociale Innovatie / Duurzame inzetbaarheid. Organisaties helpen om het menselijk kapitaal zodanig in te zetten dat daarbij  de organisatie wendbaar en flexibel en dus concurrerend op de steeds veranderende markt kan bewegen. Sociale Innovatie is een groot goed en ik wil hier graag een bijdrage aan leveren. Tevens werk ik conform de Agile methode.

 

Daarnaast ben ik loopbaancoach (gecertificeerd), casemanager verzuim /preventie-medewerker en vertrouwenspersoon.

 

NVP

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling en handel conform de P&O beroeps- en gedragscode. Hierin zijn de praktische en ethische principes, regels en opvattingen voor het HR vak vastgelegd.

 

VitalYQ (spreek uit: vitaliek), staat voor vitaliteit en de letters YQ zijn tevens de eerste letters van de namen van mijn kinderen (Yanna en Quentin).

 

 

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op voor een orienterend gesprek:

CONTACT DETAILS


ADRES

Drachtenpad 6, 6835 KC Arnhem

TELEFOON / WHAT'S APP

+31 (0) 6 22 45 78 99

Bedrijfsgegevens

 

VitalYQ Interim HR Management & Advies

KvK-nr.: 67179282

Btw-nr.: NL161734819B01

 

 

REFERENTIES


Rosanne was uit hoofde van haar functie verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van het HR beleid op operationeel, tactisch en strategisch niveau, in nauwe samenwerking met het management.

 

Rosanne heeft veel kennis van zaken en heeft de werkzaamheden naar volle tevredenheid verricht. Daarbij heeft zij altijd het bedrijfsbelang in het oog gehouden en  bijgedragen aan verdere optimalisatie van het HR-beleid en de uitvoering daarvan. Ze is goed in staat om de theorie te verbinden aan de praktijk en is een waardevolle schakel tussen medewerkers en management.


Martijn van Aarssen, directeur IF Technology
 


Rosanne heeft hart voor het HR vak. Zij heeft een grote mate van integriteitsgevoel en daarnaast een goed ontwikkeld empathisch vermogen. Ze kan verbinden en schakelt makkelijk. Rosanne is een goede begeleider als het gaat om persoonlijke problematiek van medewerkers. Zij werkt oplossingsgericht en is in die zin ook praktisch ingesteld. Rosanne heeft altijd een goed humeur en veel gevoel voor humor. Dat maakt dat zij zich gemakkelijk beweegt in de groep en als teamspeler kan werken. Gelet op haar opleiding en voorgaande carrière heeft zij ook gevoel voor ondernemerschap en oog voor de bedrijfseconomische aspecten van de organisatie. Rosanne durft zich kritisch op te stellen en levert daardoor ook in overlegsituaties een actieve bijdrage. Gezien de senioriteit in haar vakgebied maakt dat ik haar kan aanbevelen bij organisaties om haar in te huren als HR Business Partner / Manager.


Renate van der Steen, Corporate Recruiter beslist.nlCONTACT FORMULIER

 
 
 
 
 

Rosanne heeft ons op verschillende manieren weten te triggeren om na te denken over duurzame inzetbaarheid. In eerste instantie een vaag begrip voor ons.


Rosanne heeft vanuit een quickscan een interactieve training op maat verzorgd. De training gaf ons veel inzicht in wat nu duurzame inzetbaarheid is oftewel;  Hoeveel ben je waard in de organisatie en/of daarbuiten.

 

We hebben de training als zeer prettig ervaren. Ze heeft een zeer boeiende training gegeven met een frisse kijk op zaken.

Volgens ons team ook boeiend voor andere teams!


Team RVT1 Sociale Verzekeringsbank Nijmegen

Huidige opdrachtgever: Kinran Consultancy